Tấm lợp úp nóc

Tấm lợp úp nóc có kích thước từ 1 đến 5mm

Sản phẩm được thiết kế có chiều rộng phù hợp với mọi mái lợp như khổ rộng 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 900mm và 1200mm.