Tấm polycarbonate đặc trong suốt

Kích thước:
Khổ rộng 1,22m x 30m / cuộn
Khổ rộng 1,56m x 30m/ cuộn
Khổ rộng 1,82m x 30m/ cuộn
Khổ rộng 2,1m x 30m / cuộn

Độ dày:
Độ dày 1.6mm
Độ dày 2.4mm
Độ dày 3.6mm
Độ dày 3.8mm
Độ dày 4mm
Độ dày 4.5mm

Contact Me on Zalo
0937.025.456